Hallinto

Yhdistyksen toimintaa pyörittää 4-5 aktiivista hallituksen jäsentä. Vuosikokous on keväällä maalis-huhtikuussa.

Yhdistys käyttää osan jäsenmaksutuotosta Pyhäjärven suojelurahaston toiminnan tukemiseen. Viime vuosina summa on ollut 2000 euroa. Yhteistyö rahaston ja Pyhäjärvi-Instituutin kanssa on tiivistä.


Historiaa

Pyhäjärven suojeluyhdistyksen synty kytkeytyy Turun seudun kuntien pitkäaikaiseen vedenottohankkeeseen. Järven ympäristökunnissa virisi vahva halu puolustaa järveä haitalliseksi koetulta vedenotolta. Turku havitteli vedenottoa järven eteläpäästä, mistä vesi olisi pumpattu Virtaanharjulle.

Yhdistys perustettiin vuonna 1974. Tiivis vastustus tuotti tulosta ja Turku luopui vedenottohankkeestaan lähes 20 vuotta myöhemmin, vuonna 1993.

Vedenottouhan poistuttua yhdistyksen toimintaa alettiin suunnata järven suojelemiseen. Järvi oli hiljalleen rehevöitynyt ja 90-luvun alussa alkoi aktiivinen työ järven pelastamiseksi.

Vähin erin kuntien ja yritysten rooli yhdistyksessä on vähentynyt ja siitä on tullut kansalaistoimintaa. Vuoden 2014 lopussa yhdistyksellä oli 541 henkilöjäsentä ja 20 yritys-, kunta- ja yhteisöjäsentä.