Siirry sisältöön

Pyhäjärven suojelurahasto

Olemme yhdistyksenä aika pieni (1,3%) osa tuosta 154 000 euron vuosittaisesta kokonaisbudjetista, mutta tärkeä kanava sille, että yksityisten ihmisten tuki voi myös tavoittaa instituutin tutkijat. Eli kyllä suurin tehtävämme on yhteistyöhengen luomisessa kaikkien Pyhäjärven ystävien kesken.

Meidän suojeluyhdistyksemme toimintaa tukee myös teollisuus. Kun 2019 jäsenmaksunsa maksaneista laskee yhteen kaikki yritykset, pankit, kaupungit, kunnat, seurakunnat ja yhdistykset, niin näiden osuus jäsenmaksutuloistamme on noin 42 %. Henkilöjäsenien jäsenmaksuosuus on siis noin yli puolet. Voidaan siis ajatella, että rivijäsenten eurot siirrämme lähes kokonaisuudessaan suoraan suojelurahastolle ja yhteisöjen tuella rahoitamme kaiken muun toimintamme. Olemme siten kansalaisten kanava Pyhäjärven suojelutyön tukemiseen.

Kuntien ja yritysten vankka osuus rahoituksestamme perustuu aikaan, jolloin Turku suunnitteli käyttövedenottoa Pyhäjärvestä ja sitä vastustettiin laajalla rintamalla. Se on ollut alkuperäinen syy suojeluyhdistyksen perustamiselle vuonna 1974. Nykyään tilanne on toinen ja on syytä pohtia, miten voimme ylläpitää yhteisöjen maksuhalukkuutta?

Oheinen kuvio selventää Pyhäjärven suojeluyhdistyksen, Pyhäjärven suojelurahaston ja Pyhäjärven suojeluohjelman keskinäisiä suhteita. Kuvio: Anne-Mari Ventelä.

Pyhäjärven suojelurahasto

Vieritä ylös